For enquiries: operationvulafund@kznedtea.gov.za

Click here to view Operation Vula Fund Disbursement

Click here to view requirements

Click here to view the updates